Trafiksikre skoleveje til Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg

Foto: Aalborg Kommune.
dato

By- og Landskabsudvalget har godkendt nye skoleruter til Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg, som skal sikre trygge skoleveje for eleverne.

Ruterne er udarbejdet med udgangspunkt i eksisterende skolevejsanalyser og løsningsforslag, og skal skabe så trafiksikre og trygge forhold for skolebørnene som muligt. Der er fundet alternative skoleruter, hvor sikkerheden for eleverne er i højsædet.

Planen inkluderer en række projektforslag, der skal arbejdes videre med for at tilpasse den fysiske infrastruktur.

Udover tilpasninger af infrastrukturen, er der også fokus på kommunikationsarbejde, da det er vigtigt at fastholde hensigtsmæssig trafikantadfærd på skolevejen.

Der er udarbejdet løsningsforslag til sikre skoleveje, der går udenom Nørresundby Torv, og som skal arbejdes videre med. Overordnet set vil de forskellige tiltag have en positiv effekt på trafiksikkerheden og trygheden.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/trafiksikre-skoleveje-til-boerne-og-ungeuniverset-paa-stigsborg
Kilde: Aalborg Kommune