Nyheder fra Nørresundby

8 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nørresundby og omegn

Job tilbydes:
Fører for vedligeholdelsesgruppen ved 3. Vedligeholdelseskompagni
Vi søger en fører, med faglig baggrund som lastvogns- eller automekaniker, for vores vedligeholdelsesgruppe. Er du oversergent eller alternativt sergent med mulighed for ansættelse på udviklingskontrakt samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste. Så kan vi tilbyde en selvstændig og ansvarsfuld hverdag.Om os1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserner. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland. Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni, 3 Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at det soldatermæssige håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude, hvor selvstændighed og faglig stolthed er en selvfølge.Fælles for de øvrige kompagnier er, at de udelukkende består af fastansatte soldater, hvor Vedligeholdelseskompagniet hovedsagelig består af designeret personel fra FVT. 3. Vedligeholdelseskompagni opstiller og uddanner en række specialiserede reparationsdelinger, en reservedelsdeling, en driftsdeling samt en kommandodeling som kan holde brigadens materiel og køretøjer operative.Kompagniet er hjemmehørende på Aalborg kaserner, men størstedelen af vedligeholdelseskompagniets soldater gør tjeneste på forsvarets forskellige værksteder, når kompagniet ikke er indsat eller uddanner sig.Om stillingenDu vil som fører for vedligeholdelsesgruppen være underafdelingens faglige led og den overordnede ansvarlige for vedligeholdelsestjenesten for 3. Vedligeholdelseskompagni. Dine primære opgaver vil bestå i: - Daglig værksfører for vedligeholdelsesgruppen, der for nuværende består af én mekaniker og én drift hjælper foruden dig selv. Operativ fører for vedligeholdelsesgruppen ved indsættelse- Afholdelse af faglige eftersyn- Fejlmelding og diagnosticering af materiel- Planlægning og koordination af vedligeholdelsestjenesten, herunder prioritering af opgaver- Registrering af måleværdier og relevant historik i DeMars- Deltage i kompagniets logistikmøder i kompagniet.- Være den primære rådgiver for kompagnichefen og næstkommanderende inden for den forebyggende vedligeholdelse.Stillingen er en prioriteret stilling hvorfor kompagniet er fleksible med hensyn til personlige forhold, der ønskes imødekommet.Om digDet er ønskeligt at du er uddannet oversergent, alternativt er sergent med mulighed for ansættelse på udviklingskontrakt samt have forrettet tilfredsstillende tjenesteDu har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker eller automekaniker.Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden. Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og EDet er ligeledes også ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis. AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Aalborg. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Lars Haugaard på telefon: 24 52 33 18.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg den ledige stilling”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningsfristen er den 18. august 2024. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat snarest muligt.Om Trænregimentet.Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Aalborg Kaserner
Indrykket 24. juni på JobNet
Job tilbydes:
Fritidscenter Forbinderen søger to uddannede pædagoger til vores visiterede ressourcepladsteam på 32-37 timer om ugen
Fritidscenter Forbinderen søger to uddannede pædagoger til vores visiterede ressourcepladsteam på 32-37 timer om ugen med ansættelse pr. 01.08.2024, ellers snarest herefter. Om arbejdspladsen: Fritidscenteret er organisatorisk tilknyttet Center For Tværfaglig Forebyggelse under Job & Velfærd. Institutionen er delt på to matrikler, med vagter på begge. Arbejdstiden er primært eftermiddag og aften, og du skal forvente at arbejde minimum to aftner om ugen samt hver fjerde søndag.Fritidscenter Forbinderen er et socialpædagogisk fritidstilbud til børn og unge i alderen 10-18 år, bestående af en fritids- junior & ungdomsklub med ca. 230 medlemmer, samt visiterede ressourcepladser, bestående af børn og unge med psykiske handicaps. Herudover varetager vi også kontaktpersonsordninger på og udenfor fritidscenteret. På fritidscenter Forbinderen arbejder, og tænker vi i sammenhæng og helheder for at løse vores kerneopgave. Vores indsats skal give mening i forhold til de børn, unge og forældre vi arbejder sammen med. Derfor tilbyder vi et kreativt og læringsstøttende miljø, der spiller på mange ”strenge” hvor børn og unge har en høj grad af medbestemmelse & medindflydelse. Denne dialog bruger vi til at skabe en bred vifte af deltagelsesmuligheder & fællesskaber med plads til alle børn og unge. Vi ser forældrene som vores tætteste og vigtigste samarbejdspartnere, derfor vægtes dette samarbejde højt.  Disse værdier har ført til beskrivelsen af vores kerneopgave:”Vores vigtigste opgave er at skabe tryghed, trivsel og udvikling for børn og unge gennem demokratiske fællesskaber, i samarbejde med forældrene.” Fritidscenter Forbinderen består af to matrikler med kort afstand imellem. Herigennem kan vi tilbyde en bred vifte af aktivitetsmuligheder som sportssal, træningsrum, udeliv, E-sport, biograf, musik, sang & dans, mountainbike, BMX, multibane, KREA-værksted og meget mere. Vi går efter en profil med viden, erfaring og engagement indenfor målgruppen med særlige udfordringer. Målet for vores arbejde er at vores børn og unge med visiterede ressourcepladser er fuldt ud inkluderet og integreret i vores daglige aktiviteter og fællesskaber på fritidscenteret. Pt. søger vi en profil der kan noget specielt i forhold til Outdoor, værksted, hytte projekt, generelt udeliv eller musik. Vi forventer at du som ansøger:At du er åben og imødekommende og kan gribe børn og unges initiativer og sætte noget i gang, både impulsivt, men også planlagte forløb over længere tid. At du kan agere som en professionel rollemodel både i forhold til kollegaer, børn, forældre og andre samarbejdspartnere. At du bringer en ordentlighed og en modenhed med dig, udviser tillid, er loyal over for beslutninger, og arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø.Kan se en spændende opgave i kontaktpersons arbejdet, og at dette bliver en del af dine arbejdsopgaver.Har erfaring med målgruppen, evt. kontaktpersonsordninger, samt erfaring med fritidscentrenes virke.Har en pædagogisk uddannelse, gerne en efteruddannelse i neuro-pædagogik.Har B-kørekort.Vi kan tilbyde dig:En dynamisk arbejdsplads med vokseværk, i rivende udvikling, hvor du kan blive medskaber.Engagerede, dygtige kollegaer med et højt ambitionsniveau.En arbejdsplads med en klar vision og en stærk pædagogisk profil.En arbejdsplads med frihed under ansvar, med stor indflydelse på egen arbejdsdag.Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen er omfattet af Ny Løn. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.Ansatte i stillingen oppebærer et årligt forebyggelsestillæg på 17.800 kr. i 00 niveau.Der er desuden aftalt forhøjet tillæg for aftenarbejde i henhold til §15 (60.11). Ansatte kan vælge at konvertere op til 40% heraf til frikøb.Vil du høre mere om stillingen, eller komme på besøg, så ring til Centerleder Sune Lind på 25200397, eller souschef Ulla Nielsen på 22386934. Vi opfordrer dig til at komme på besøg hvis du ikke kender til fritidscentrenes virke og hverdag. På Aalborg Kommunes hjemmeside og vores facebookside kan ses flere oplysninger: https://www.aalborg.dk/mit-liv/ung/fritid-og-indflydelse/fritidscentre-og-ungdomsklubber (Obs. Siden er ikke blevet opdateret, vi hed førhen Fritidscenter Lindholm)https://www.facebook.com/ForbinderenAnsøgningsfrist er den 30 juni, 2024Samtalerne forventes afholdt den 2 juli, 2024, hvor du blandt andet kan se frem til at møde vores ”ungeansættelsesudvalg”Arbejdsstedets adresse: Erik Ladefogeds Vej 8, 9400 Nørresundby. Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.Forud for ansættelse, indhenter vi reference.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    Vores kommune – i rivende udvikling  Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.
www.aalborg.dk
Indrykket 21. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Nørresundby

Nørresundby er en af de største byer nord for Limfjorden. Selvom om den nærmest falder ind som en naturlig del af Aalborg, er det en selvstændig by med 23.108 indbyggere. Det er faktisk kun Limfjorden og et par broer, der adskiller de to byer fra at udgøre Danmarks tilsammen fjerdestørste by med 139.000 indbyggere. Nørresundby er derfor en del af Aalborg Kommune, og har ligeledes Thomas Kastrup Larsen som borgmester. Tre sogne udgør tilsammen byen, og disse har hver deres kirker og delområde af Nørresundby. Postnummeret i byen er 9400 Nørresundby, og flere nordlige forstæder grænser op til byen. Nørresundby er nemlig delt mellem “Centrum”, Lindholm og Nørre Uttrup, der tilsammen udgør de 23.000 indbyggere, der er bosiddende i Nørresundby. Centrum af byen udgør den største del, og er ligeledes den sydligste del, der vender ud mod Limfjorden og grænsen til Aalborg. Lindholm er den vestlige del af byen, hvor der er mange boligområder. Her finder man blandt andet et stort udbud af studieboliger og almennyttige boligområder. Sidste del af Nørresundby er Nørre Uttrup, hvor der også findes en hel del boligområder, men også almindelige parcelhuse. Alt i alt udgør disse tre bydele altså tilsammen Nørresundby. Mod syd er byen forbundet med Aalborg via Limfjordsbroen og Togbroen, hvor mange hver dag tager turen over for at komme på arbejde, i skole eller noget tredje i deres hverdag. 

Det skal du vide om Nørresundby

Når man bor i Nørresundby er man tæt på hele verden. Ikke nok med, at Aalborg er lige på den anden side, men der er ikke mere end 3-5 km ud til Aalborg Lufthavn, der ligger tæt ved Lindholm. Her er der afgange til hele Europa, og mange afgange til København. Det vil altså sige, at det kan lade sig gøre at være i hovedstaden indenfor en time, selvom man bor i den anden ende af landet. Byen har naturligvis også flere skoler, privatskoler og en masse forskellige uddannelsesmuligheder at tilbyde unge mennesker sammen med nabobyen Aalborg. Derudover tilbyder byen et hav af restauranter, butikker, biografter, udstillinger og andet underholdning, som man kan give sig i kast med. Om ikke andet tager det under 5 minutter at gå over på den anden side af broen, hvor Aalborg ligger med dens ligeså mange muligheder. Nørresundby er ligeledes igang med et kæmpe byggeriarbejde på havnefronten, hvor der bygges boliger på livet løs. Både studieboliger, almennyttige boliger, og ejerlejligheder bygges på havnefronten, der tidligere blev brugt industri. Der er derfor et stort udbud af lejligheder med en rigtig god lokation i udbud i Nørresundby for øjeblikket. Det er ifølge kommunens planer meningen, at der også skal opføres endnu flere boliger i fremtiden,  og bygges frem til 2025. 

Nørresundbys historiske udvikling

Lige uden for Nørresundby, ved bydelen Lindholm, ligger Vikinglandsbyen Lindholm Høje. Det er et historisk museum med arkæologiske fund fra Nørresundby-området. Desuden finder man også en gammel gravplads fra vikingetiden, hvilket vidner om, at der har boet mennesker i området i over 1000 år. Limfjordens fisk og landbrug har formentlig været grund til, at disse mennesker slog sig ned i dette område. Nørresundby som by er dog en lille smule nyere, og er lidt over 800 år gammel. Nørresundby som by er dog stadig en ældgammel by, der kan dateres helt tilbage til 1200-tallet, hvor den hørte under Vitskøl Kloster. Valdemar Sejr gav byen til klosteret, og senere også fik en kirke af den magtfulde Børglum-bisp Niels. Man mener, at Nørresundby fik sit navn grundet det faktum, at det var sundet over til Vendsyssel og det nordligste af Danmark. Byens geografiske placering har gjort den meget rig og magtfuld i tidligere tider, hvor den fungerede som det eneste overfartssted til Vendsyssel. Byen har også båret navne som “Nørre Sundbye”, men i dag er den rigtige stavemåde altså Nørresundby. I industrialiseringen, blev byen endestation for flere jernbaner i Nordjylland, hvilket virkelig satte gang i erhverslivet og handlen i byen. Ved industrialiseringens begyndelse i 1870 var der ca. 1.600 inbyggere i byen, og da anden verdenskrig sluttede var der 17.288. Indtil 1981 blev byen egentlig regnet som en forstad til Aalborg, men i takt med dens nordgående udvidelser, besluttede man at tælle byen som en statisk selvstændig by. Derfor har den i dag sit eget indbyggertal, der altså tæller over 23.000 mennesker.

Erhvervsliv, kultur og handel i Nørresundby

I Nørresundby finder man også en stor del specialbutikker, dagligvarekæder, og meget andet i midten af byen. Byens torv har historisk set været et af Nordjyllands populære handelsteder, og i dag finder man også alt fra optikkere til banker på torvet og den tilstødende Torvegade. Der er rigtig mange indkøbsmuligheder i Nørresundby, men også en lang række aktiviteter til underholdning. Nørresundby har nemlig også både gallerier, biografer og museer, hvor man kan få rigtig mange timer til at gå i godt selskab.