Sikkerhedsbefalingsmand til Arktisk Kommando

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du bruge din erfaring og nysgerrighed inden for det militære sikkerhedsområde, til at fastholde og udbygge fokus på dette?

Om os

I J1 vægter vi tillid, ærlighed og masser af humor i dagligdagen som nogle af vores vigtige hjørnesten i arbejdet med at betjene personellet ved Arktisk Kommando.

Arbejdet i J1 bringer os i kontakt med hele organisationen og forventningerne til serviceniveauet er højt.

I situationer hvor arbejdsbelastningen er høj står vi sammen skulder ved skulder og hjælper hinanden på tværs af de 4 elementer i J1, administration, drift, IT og sikkerhed. I dag er vi 13 personer i J1, 4 i administrationen, 5 i driften og 3 i IT-støtteelementet. Du vil have ansvaret for sikkerhedsområdet, hvorunder også receptionen med 1 medarbejder er placeret.


Om stillingen

Som vores sikkerhedsbefalingsmand vil du have ansvaret for det militære sikkerheds- og støtteelement, og udføre opgaver efter anvisning fra Chef J1, som også er Kommandant i Hovedkvarteret samt for Chefen for Operationsstøtte, der fungerer som Garnisonskommandant.

Du vil forestå, tilrettelægge, koordinere og kontrollerer de overordnede sikkerhedsmæssige opgaver inden for Arktisk Kommando ansvarsområde i samarbejde med Forsvarskommandoens Koordinerende Sikkerhedsofficer.

Du bliver over for Chefen for Operationsstøtte ansvarlig for den fysiske sikkerhed ved Arktisk Kommando. sikkerhedsbefalingsmanden koordinerer bevogtning mv. af Arktisk Kommandos domiciler med Chefen for Operationsstøtte og lokalt politi. Du bliver ligeledes rådgiver inden for eget sagsområde vedrørende Arktisk Kommandos beredskabs- og katastrofeplanlægning, herunder forhold i forbindelse med beredskabsforanstaltninger mv.

Du er sagsbehandler på koordinering og anvendelse af opbevaringsmidler for klassificerede sager, herunder indstilling om afgørelser vedrørende adgangs-, opholds- og udgangskontrol, samt indre og ydre sikkerhed for staben i Nuuk. Du vil derved også være ansvarlig for receptionen i Nuuk.

Det er en stilling hvor du skal forvente nogen rejseaktivitet da det er sikkerhedsbefalingsmanden som gennemfører sikkerhedseftersyn af Arktisk Kommandos lokationer.
Stillingen omfatter ligeledes også jobbet som arbejdsmiljøkoordinator, ved Arktisk Kommandos lokationer. Det vil derfor være en fordel hvis du er i besiddelse af disse kvalifikationer.


Om dig

Du er seniorsergent eller udnævnelsesparat oversergent og gerne erfaren inden for den sikkerhedsmæssige opgavematrix.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper og kulturer, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde.

Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

Ligeledes formår du at fastholde overblikket i en til tider meget travl hverdag. Du nyder at arbejde tæt sammen med mange forskellige mennesker og kan kommunikere ubesværet på alle niveauer.

Vi forestiller os, at du har en sikkerhedsofficersuddannelse og har relevant erfaring med jobbet som sikkerhedsbefalingsmand.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Grønland.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OL Rasmus Amstrup, FKO-A-CHS@FIIN.DK, Telefon nr. +299 364004 eller OK Morten A. Nielsen, FKO-A-CHJ1@FIIN.DK, telefon nr. +299 364080.
Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Kaare Bak ved
Forsvarsministeriets Personelstyrelse på tlf. +299 491104 eller mail FPS-KAA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. januar 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kaserner, Gammel Høvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955279

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet