Rådighedsstilling - Uddannelsesbefalingsmand (OS) til Jægerkorpsets reserve

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du civile og militære kompetencer, som Jægerkorpset efterspørger, så søger Jægerkorpsets reserve én eller flere uddannelsesbefalingsmænd til at støtte uddannelsessøjlen i Jægerkorpset.

Om os

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland – i samarbejde med bl. a. andre specialoperationsstyrker fra FN, NATO eller en sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er en specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: ”Plus Esse Quam Simultatur –”Mere at være end at synes”.

Om stillingen

Som uddannelsesbefalingsmand i Jægerkorpsets reserve, vil du få mulighed for at bidrage og blive udfordret inden for en bred vifte af opgaver. Dine konkrete opgaver og tidsforbrug hertil vil blive aftalt ifm. evt. tegning af rådighedskontrakt.

Pt. søger vi særligt personel der kan støtte:
- Som skyde/sprængnings leder.
- Sprængnings- og breacher-uddannelse.
- Med virke som objektleder (target controller).
- Som jordtrop.
- Diverse uddannelsesaktiviteter indenfor SOKOM’s myndighedsområde.

Om dig

Du har gennemført VUT-I for ML og er således allerede oversergent eller afklaret imod at blive det. Du skal være uddannet skydeleder II.

Om du er uddannet Jæger eller ikke, er ikke afgørende, blot at du har de kompetencer, der skal til for at kunne bestride stillingen.

Det er en fordel hvis du er bekendt med BMS og er uddannet på motorgummibåd.

Jægerkorpsets reserve er en aktiv enhed, med en del planlagte aktiviteter. Du skal derfor påregne at skulle indkommanderes 10-15 dage om året, ligesom der er planlagt en årlig samling af en 2-3 dages varighed.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lederen af Jægerkorpsets reserve, major af reserven, Nicolai Bechfeldt, på mail: JGK-R-LD@FIIN.DK eller på telefon 28 45 32 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2024.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kaserner, Gammel Høvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004285

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet