Produktionsplanlægger søges til Planlægningselement, Vedligeholdelsesområde Aalborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af et professionelt og engageret planlægningsteam? Er du interesseret i at arbejde med produktionsplanlægning inden for flyvedligeholdelse, så har vi brug for dig.

Om os

Vedligeholdelsesområde Aalborg har ca. 330 medarbejdere fordelt på 7 specialværksteder, et logistikelement og en planlægningssektion. Vi fokuserer på dybdegående Base Maintenance af helikoptere og kampfly samt komponentvedligeholdelse.

Vi er en spændende arbejdsplads, der leverer høj grad af kvalitet i vores arbejde inden for flyvedligeholdelse.

Vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor fællesskab, trivsel og sikkerhed er en vigtig del af hverdagen. Der er mulighed for faglig og personlig udvikling, og vi tilbyder fleksibel arbejdstid med flekstidsordning.

Den ledige stilling er placeret i Planlægningselement, som er en del af Vedligeholdelsesområde Aalborg. Elementet består af 22 medarbejdere, hvis primære opgaver er, at medvirke til styring af processer inden for planlægning og produktionsstyring af flyvedligeholdelses- og produktionsopgaver.


Om stillingen

Du bliver en del af et lille, men højt specialiseret team, sammensat af værkmestre og assistenter, hvor alle støtter hinanden i den fælles opgaveløsning.

I stillingen som planlægger varetager du planlægning og koordinering af vedligeholdelsesopgaver til vores flyværksteder. Derudover foretager du opfølgning og replanlægning samt justering af produktionsplaner, og medvirker til fremskaffelse af reservedele.

Stillingsindholdet vil blive justeret efter dine forudsætninger, men du kan forvente, at skulle varetage planlægningsopgaver på alle de flytyper vi vedligeholder. Din dagligdag vil blive meget afvekslende, idet du kan forvente at få uddannelse og erfaring med MH-60 Seahawk helikoptere og F-16 kampfly.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser og møder kan forekomme.


Om dig

Din formelle uddannelsesbaggrund kan være opnået på flere måder, eksempelvis ved at du er uddannet håndværker inden for flyvedligeholdelse, eller at du har en administrativ baggrund, gerne suppleret som produktionsplanlægger. Vi forventer, at du har erhvervserfaring med produktionsplanlægning og/eller kendskab til flyvedligeholdelse generelt. Det er ønskeligt, at du har kendskab til SAP PM, da produktionsplanlægningen foretages heri.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde. Du har gode sproglige egenskaber inden for dansk og engelsk i skrift og tale. Det forventes, at du bidrager til at skabe positive rammer for samarbejde, kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde. Du har evnen og viljen til at arbejde inden for et højt specialiseret område, hvor vi også vil give dig muligheden for løbende uddannelse relateret til dine arbejdsopgaver.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende statslig overenskomst.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Afhængig af dine kvalifikationer og færdigheder, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Torben Skrejborg på mail: fvt-v-aaph01@mil.dk, eller telefon 2555 2778 eller Chef for Planlægningselementet Torben Madsen på telefon 4116 1834.

Har du spørgsmål til Løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.


I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Aalborg, Lufthavnsvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028576

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet