Kunne du tænke dig at udanne fremtidens reservedelsekspedienter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig at bringe dine erfaring inden for reservedelsforsyningstjeneste i spil? Så er en stilling ved Forsvaret Hærtekniske Uddannelsescenter måske noget for dig.

Om os

Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter (FHU) er det tekniske kompetencecenter og center of excellence på Forsvarets landbaserede materiel. FHU varetager uddannelserne inden for planlægningen og udførelsen af vedligeholdelses- og reparationstjenesten samt bidrager til teknisksagsbehandling i forbindelse med Hærens nyanskaffelser og materielopgraderinger.

o FHU består af 26 medarbejdere organiseret med et Kursuselement, Faggruppe Motor, Faggruppe Våben, Intendantur (Sadelmager) og Elektronik, samt Faggruppe Reservedele/Teknik.
o FHU kursuskatalog omfatter mere end 125 kurser.
o FHU er sammenplaceret med Trænregimentet i Aalborg. Derudover er der undervisningsfilialer ved Ingeniørregimentet i Skive, Jydske Dragonregiment i Holstebro, Danske Artilleriregiment i Oksbøl samt ved Garderhusarregimentet i Slagelse.


Om stillingen

Du vil på chefens vegne videreuddanne alle civile og militære reservedelsekspedienter den arbejder med landmilitært materiel.

Dine primære opgaver er at:
o Planlægge og gennemføre reservedels grunduddannelsen også kendt som 1280 kurset.
o Tage ansvar for og medhjælpe til opbygningen af den operative reservedelspakning.
o Udvikle og nytænke hele uddannelsesområder for reservedelsekspedienter
o Bidrage til udviklingen af reservedelsforsyningstjenesten.


Om dig

Vi søger dig, det kan binde alle elementer (personel, uddannelse, drift og operativt virke) sammen gennem gode relationelle kompetencer. Vi forestiller os, at du har en faglig baggrund indenfor elektronik, våbenmekaniker eller motor.

Det vil være en fordel, hvis du har forståelse for kursusvirksomhed, teknologi samt Forsvaret som organisation, da disse emner vil være centrale i stillingen. Dog er det ikke et krav, da vi også vægter din evne til at tilegne dig ny viden og sætte dig ind i komplekst problemstillinger.

Vi ser gerne, at du har erfaring og/eller uddannelse fra Forsvaret eller Forsvarsministeriets koncern, men det er ikke afgørende. Vi tror på, at det er din evne til at analysere, skrive og opbygge relationer, kombineret med din personlige fremtræden og motivation, der vil gøre dig til den rette kandidat til stillingen.

Hvis du har den rette motivation og energi til at lære og udvikle dig, kan du være den rette kandidat, selvom du ikke nødvendigvis har mange års erfaring. Vi værdsætter dit drive samt din evne til at tage initiativ og lære nyt.

På den anden side, hvis du har mange års erfaring inden for området, kan det også være en styrke. Din erfaring kan bidrage med værdifuld viden og perspektiver til stillingen.

Du har en befalingsmandsuddannelse, en relevant akademisk- eller diplomuddannelse.

Sprogligt skal du kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk samt teknisk engelsk.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Alborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for FHU kaptajn Per Holst på telefon 4036 2379.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 1. januar 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Nørresundby, Gammel Høvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954880

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet