Helhedsorienteret, selvstændig og moderne leder (SSG) til Vedligeholdelsesområde Land Vest HR- og personaleadministrative element

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for HR og personeladministration og trives du i en hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel? Har du stærke relationelle kompetencer, og formår du at skabe effektiv opgaveløsning af høj kvalitet?

Så er stillingen som elementleder i Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab lige noget for dig.


Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab er et administrativt fællesskab med ansvaret for at understøtte Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes personaleadministration.

Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab (VAF) består af en central administrationssektion og seks decentrale elementer.
I rammen af et virtuelt fællesskab har VAF til opgave at varetage den daglige personeladministration indeholdende blandt andet tids- og rejseregistrering samt –afregning, støtte til rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, bemanding, kursusbooking og generelle HR opgaver samt front office støtte til myndighedens områdechefer.

VAF består af ca. 35 medarbejdere med bred erfaring fra både den civile og militære del af vedligeholdelsestjenesten. Hvert decentralt element består af en elementleder, to til fire administrative medarbejdere og en kontorelev og refererer til den centrale administration i Brabrand.

Vi prioriterer en professionel og initiativrig tilgang til vores arbejde, og vi sætter en ære i at levere service af høj kvalitet til såvel medarbejdere som chefer.

Arbejdsmiljøet er præget af en uformel omgangstone, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.

Om stillingen

Som elementleder ved VAF Vest bliver du ansvarlig for at understøtte både den lokale personeladministration og det administrative fællesskab.

Du bliver elementleder for tre erfarne administrative medarbejdere. Du bliver desuden nærmeste administrative sparringspartner for den lokale områdechef.

I forlængelse heraf bliver du en integreret del af den lokale ledelse ved Vedligeholdelsesområde Vest, hvor du ud over dine ledelsesmæssige opgaver i relation til dit personale, skal rådgive, vejlede og støtte områdechefen efter behov.

Stillingen kræver endvidere et tæt samarbejde med de øvrige elementledere i VAF om opgaveløsning i det virtuelle opgavefællesskab.

Din funktion refererer direkte til sektionschefen i det administrative fællesskab i Brabrand, og du vil være ansvarlig for at implementere centralt udstukne retningslinjer i dit lokale ansvarsområde, herunder også selvstændigt videreudvikle elementet i en moderne retning.

Overordnet er det dit ansvar, at elementet løser dets to overordnede kerneopgaver, som er generel personeladministration og lokal frontoffice brugerkontakt. Førstnævnte opgave består af alt fra tids- og rejseregistrering samt -afregning til generelle HR opgaver. Den anden opgave indebærer frontoffice brugerkontakt og ad hoc støtte til områdechefen samt rådgivning og vejledning af værkstedsledere og medarbejdere i dit elements ansvarsområde.

Dit faste tjenestested vil være i Nørresundby.

Om dig

Du er seniorsergent i Hæren med bred erfaring fra det administrative spor. Du har en solid erfaring med ledelse og administration fra ansvar IV eller myndighedsniveau III.

Du har en udpræget evne til at arbejde selvstændigt og træffe lokale beslutninger under hensyntagen til de centralt besluttede principper og retningslinjer. Dette er vigtigt, fordi dit element er decentralt placeret i forhold til din nærmeste chef. Derfor er det også essentielt, at du evner at navigere i krydsfeltet mellem centrale beslutninger og lokale ønsker og behov.

Du har en professionel indstilling til dit arbejde med lyst til kontinuerlig personlig og faglig udvikling. Du har en naturlig relationel ledelsesstil og formår at tilpasse din ageren afhængig af situationen, hvor du som rollemodel, formår at skabe gode resultater gennem dine medarbejdere.

Du har et helhedssyn, arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er entydig og letforståelig, både i forhold til ledelsen såvel som øvrige medarbejdere.

Du er loyal, servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du besidder særligt stærke relationelle evner, da du vil indgå i arbejdsrelationer på tværs af geografi og niveauer.

Slutteligt trives du i en foranderlig hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nørresundby.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er slået op både civilt og militært.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn Martin Sønderby mobilnr.: 2870 2736.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. januar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.
Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Nørresundby, Gammel Høvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955221

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet