Fører søges til ansvarsfuldt job som vedligeholdelsesgruppeleder i Forsvaret

Profilbillede
dato

Vi søger en fører, med faglig baggrund som lastvogns- eller automekaniker, for vores vedligeholdelsesgruppe. Er du oversergent eller alternativt sergent med mulighed for ansættelse på udviklingskontrakt samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste. Så kan vi tilbyde en selvstændig og ansvarsfuld hverdag.

Om os

1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserner. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni, 3 Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at det soldatermæssige håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude, hvor selvstændighed og faglig stolthed er en selvfølge.

Fælles for de øvrige kompagnier er, at de udelukkende består af fastansatte soldater, hvor Vedligeholdelseskompagniet hovedsagelig består af designeret personel fra FVT.
3. Vedligeholdelseskompagni opstiller og uddanner en række specialiserede reparationsdelinger, en reservedelsdeling, en driftsdeling samt en kommandodeling som kan holde brigadens materiel og køretøjer operative.

Kompagniet er hjemmehørende på Aalborg kaserner, men størstedelen af vedligeholdelseskompagniets soldater gør tjeneste på forsvarets forskellige værksteder, når kompagniet ikke er indsat eller uddanner sig.


Om stillingen

Du vil som fører for vedligeholdelsesgruppen være underafdelingens faglige led og den overordnede ansvarlige for vedligeholdelsestjenesten for 3. Vedligeholdelseskompagni.

Dine primære opgaver vil bestå i:
- Daglig værksfører for vedligeholdelsesgruppen, der for nuværende består af én mekaniker og én drift hjælper foruden dig selv. Operativ fører for vedligeholdelsesgruppen ved indsættelse
- Afholdelse af faglige eftersyn
- Fejlmelding og diagnosticering af materiel
- Planlægning og koordination af vedligeholdelsestjenesten, herunder prioritering af opgaver
- Registrering af måleværdier og relevant historik i DeMars
- Deltage i kompagniets logistikmøder i kompagniet.
- Være den primære rådgiver for kompagnichefen og næstkommanderende inden for den forebyggende vedligeholdelse.

Stillingen er en prioriteret stilling hvorfor kompagniet er fleksible med hensyn til personlige forhold, der ønskes imødekommet.


Om dig

Det er ønskeligt at du er uddannet oversergent, alternativt er sergent med mulighed for ansættelse på udviklingskontrakt samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste

Du har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker eller automekaniker.

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.
Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E

Det er ligeledes også ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Lars Haugaard på telefon: 24 52 33 18.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg den ledige stilling”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2024. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kaserner, Gammel Høvej , 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6073439

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet