Fagligt dygtig pædagog søges til spændende arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger lige nu en fagligt dygtig pædagog, der brænder for det pædagogiske arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Om jobbet
Som medarbejder ved Specialbørnehjemmene bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor høj faglighed og løbende uddannelse sikrer, at børnene/de unge altid er i gode hænder. På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser. Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde. Vi arbejder alle hen mod det samme mål: at sikre børnene/de unge den optimale trivsel og tryghed.

Som pædagog arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver, vedr. børnene/de unge på Krabben.

Det er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 30-37 timer, alt efter hvad du ønsker. Ansættelse er pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Om dig

 • Du er indforstået med at arbejde med skiftende arbejdstider – dog flest eftermiddags- og aftenvagter i hverdagene samt at arbejde hver 2. weekend.
 • Du er fleksibel og parat til omstillinger vedr. opgaver i huset, arbejdstid og i organisationen.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt og udviklende liv, set i forhold til handicap.
 • Du kommunikerer professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Du er mentaliserende, kan forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du har evt. kendskab til/erfaring med neuropædagogik og low arousal.
 • Du tager medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø med udgangspunkt i vores værdier: Indflydelse, tillid, ordentlighed samt professionalisme samt bidrager til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i fx forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Mentorordning.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Kompetente og engagerede kollegaer.
 • Supervision.
 • Kompetenceudvikling. Der er mulighed for, at få opgaver som ressourceperson, der bruges på tilbuddet og på området.
 • Neurouddannelse indenfor de første 3 år af din ansættelse.
Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

Fjordhuset er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem og er beliggende i Nørresundby. På Fjordhuset er der to afdelinger, afd. Muslingen og afd. Krabben. Den ledige stilling er på afd. Krabben.

På Krabben bor der 6 fastboende børn og unge samt 3 børn og unge i aflastning. Børnenes/de unges fysiske og kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende. Børnenes/de unges funktionsniveau er varierende, men alle børnene/de unge er mobile og fysisk aktive. Nogle af børnene/de unge har brug for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring, mens andre med støtte og guidning varetager det mere selvstændigt.

Alle børnene/de unge har problemer med at regulere arousal og har brug for fuldstændig støtte til at regulere sig, de har derfor alle en 1:1 normering. Denne normering er med til at regulere børnenes/de unges arousal og skaber mulighed for et unikt udviklende relationsarbejde.

Børnene/de unge har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, ADHD og tilknytningsforstyrrelser m.m. Flere af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ supplerende kommunikation, fx tegn til tale, piktogrammer, Podd-bog, konkreter, m.m.

Alle børnene/de unge har brug for en individuel tilrettelagt, genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, hvor der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og Low arousal. Børnene/de unge har behov for fuldstændig specialpædagogisk støtte i forhold til adfærd, kontakt og samspil med omverdenen.

Børnene/de unge på Krabben har brug for et sansestimulerende miljø. Vi benytter nærmiljøet til små ture, da børnene/de unge har behov for skærmning og begrænsning af stimuli.

Vi har børn og unge, der har udfordringer med at kontrollere impulser, krav, følelse, uforudsete ting, tab af kontrol m.v., som kan resultere i udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Aarup Langballe Sørensen på tlf. 2118 9075, på hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk og Gør karriere (rn.dk)

Det praktiske
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Studievej 17, 9400 Nørresundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6073517

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet